Selección temporal de FEAs e Probas de aptitude para selección temporal de persoal de xestión e servizos

Selección temporal de FEAs e Probas de aptitude para selección temporal de persoal de xestión e servizos