Selección temporal prazas FEA-EOXI Ferrol

Selección temporal prazas FEA-EOXI Ferrol

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019 da xerencia de xestión integrada de Ferrol pola que se convocan, para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas a categoría de Facultativo Especialista de Área  (Análises Clínicos, Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo, Medicina Física e Rehabilitación, Medicina Intensiva, Obstetricia e Xinecoloxía, Oftalmoloxía, Radiodiagnóstico, Reumatoloxía e Uroloxía).
Publicación: 10 de outubro de 2019
Prazas: 11