Convocatoria selección temporal FEA Pediatría e as súas Áreas Específicas - Oncoloxía Pediátrica, Transplante de Precursores Hematopoiéticos e Terapia CAR-T. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

Convocatoria selección temporal FEA Pediatría e as súas Áreas Específicas - Oncoloxía Pediátrica, Transplante de Precursores Hematopoiéticos e Terapia CAR-T. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

Resolución do 2 de outubro de 2023, pola que se convoca a realización dunha entrevista, para cobertura temporal mediante nomeamento de interinidade, dun posto con características específicas de facultativo especialista de Pediatría e as súas Áreas Específicas na área de Oncoloxía Pediátrica, Transplante de Precursores Hematopoiéticos e Terapia CAR-T, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
 
Publicación: 04/10/2023
Prazas: 1