Xefe/a de Sección de Calidade da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

Xefe/a de Sección de Calidade da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2018 pola que se convoca a provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefe/a da Sección de Calidade.