Convocatoria diversas prazas Facultativo Especialista de Área. EOXI A Coruña

Convocatoria diversas prazas Facultativo Especialista de Área. EOXI A Coruña

Resolución de 13 de xuño de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área para os servizos sanitarios de Atención Especializada da devandita Xerencia
 
Publicación: 03 de xullo de 2019
Prazas: 22