Facultativo Especialista Alergoloxía

Facultativo Especialista Alergoloxía

Resolución do 21 de marzo  de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura dunha praza da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada da dita Xerencia.
 
 
Publicación: 16/04/2018
Prazas: 1