Técnico Especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Técnico Especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Resolución do 6 de xuño de 2016, da Xerencia Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca proba de caracter teórico-práctico para a cobertura dun posto de Técnico Especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información.
 
Publicación: 30/06/2016
Prazas: 1