Diversas prazas de facultativo especialista de área

Diversas prazas de facultativo especialista de área

Resolución do 11 de marzo de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, pola que se convoca, para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada de dita Xerencia.

Publicación: 4 de abril de 2016
Prazas: 44