Convocatoria proba selectiva dun posto de Enxeñeiro/a Técnico/a

Convocatoria proba selectiva dun posto de Enxeñeiro/a Técnico/a

Resolución do 16 de xuño de 2016 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e o Salnés, pola que se convoca proba selectiva de carácter teórico-práctico para a cobertura dun posto de enxeñeiro/a técnico/a mediante vínculo de substitución do titular con dereito a reserva de praza.

Publicación:20/06/2016
Praza:1