Convocatoria selección temporal FEA, Área Sanitaria Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Convocatoria selección temporal FEA, Área Sanitaria Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Anuncio do 21 de decembro de 2020, da Xerencia de Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data, pola que se convocan mediante vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de dúas prazas de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada de dita Xerencia.

Publicación: 12/01/2021
Prazas: 2