Diversas Prazas de Facultativo Especialista de Área EOXI Vigo

Diversas Prazas de Facultativo Especialista de Área EOXI Vigo

Resolución ST 1/2019 do 27 de xuño de 2019, do Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convocan para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario especialista de área
 
Publicación: 17/07/2019
Prazas: 23