Convocatoria selección temporal FEA Radiodiagnóstico - Radioloxía Vascular. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Convocatoria selección temporal FEA Radiodiagnóstico - Radioloxía Vascular. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Resolución do 21 de febreiro de 2023, pola que se convoca a realización dunha entrevista, para cobertura temporal mediante nomeamento de interinidade, dun posto con características específicas de facultativo especialista de Radiodiagnóstico na área específica de Radioloxía Vascular, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
 
Publicación: 23/02/2023
Prazas: 1