Facultativo Especialista de Área

Facultativo Especialista de Área

Resolución do 30 de setembro de 2015 da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que que se convocan para vinculación temporal por concurso de méritos, diversas prazas de categoría de facultativo especialista de área

Publicación: 20/10/2015
Prazas: 5