Diversas Prazas de Facultativo Especialista de Área EOXI Vigo

Diversas Prazas de Facultativo Especialista de Área EOXI Vigo

Resolución ST 1/2018 do 3 de outubro de 2018, do Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convocan para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario especialista de área
 
Publicación: 20/12/2018
Prazas: 38