Convocatoria selección temporal FEA Pediatría e as súas Áreas Específicas - Área Nefroloxía Pediátrica. Área Sanitaria de Vigo

Convocatoria selección temporal FEA Pediatría e as súas Áreas Específicas - Área Nefroloxía Pediátrica. Área Sanitaria de Vigo

Resolución ST 4/2022 do 10 de xuño de 2022, do Xerente da Área Sanitaria de Vigo pola que se convoca á realización dunha entrevista para a cobertura temporal dun posto de persoal estatutario licenciado sanitario especialista de Área de Pediatría e as súas áreas específicas - Área Nefroloxía Pediátrica.
 
Publicación: 14/06/2022
Prazas: 1