Convocatoria Probas Teóricas Técnico Superior e de Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Convocatoria Probas Teóricas Técnico Superior e de Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Resolución do 28 de marzo de 2016,da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, pola que se convocan probas selectivas de carácter teórico para a cobertura de dous postos de Técnico Superior e un posto de Técnico de Xestión en Sistemas e Tecnoloxías da Información, mediante vinculo de interinidade en praza vacante.

Publicación: 4 de abril de 2016
Prazas: 3