Convocatoria Selección Temporal FEA Area Sanitaria de Ferrol

Convocatoria Selección Temporal FEA Area Sanitaria de Ferrol

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2020 da Xerencia da Área Sanitaria de Ferrol pola que se convoca, para vinculacion  temporal, por concurso de méritos, a cobertura de  diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada de dita xerencia(Analises Clínicos-Anestesia-Anxioloxía-Cardioloxía-Traumatoloxía-Dermatoloxía-Endocrinoloxía-Farmacia-Rehabilitación-Medicina Interna-Microbioloxía-Nefroloxía-Neuroloxía-Obstetricia-Oftalmoloxía-Oncoloxía-Otorrinolaringoloxía-Pneumoloxia-Radiodiagnóstico).
Publicación: 13 de xaneiro de 2021
Prazas:  32