Seleccion Temporal Técnico/a Xestion Sistemas e Tecnoloxías da Información

Seleccion Temporal Técnico/a Xestion Sistemas e Tecnoloxías da Información

RESOLUCIÓN DO 13 DE ABRIL DE 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se convoca proba de carácter teórico-práctico para a cobertura dun posto de Técnico/a de Xestión en Sistemas e Tecnoloxías da Información, mediante vínculo de substitución de titular con dereito a reserva de praza
Publicación: 20/04/2018
Prazas: 1