Diversas prazas de Facultativo Especialista de Área da EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Diversas prazas de Facultativo Especialista de Área da EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Resolución do 13 de setembro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se convoca, para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas de licenciado sanitario para os servizos sanitarios de atención especializada de dita
Xerencia.

Publicación: 02/10/2018
Prazas: 4