Convocatoria selección temporal FEA Cardioloxía - Área de Hemodinámica Intervencionista. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Convocatoria selección temporal FEA Cardioloxía - Área de Hemodinámica Intervencionista. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Resolución do 14 de marzo de 2024, pola que se convoca a realización dunha entrevista, para cobertura temporal mediante nomeamento de interinidade, dun posto con características específicas de persoal estatutario licenciado sanitario especialista de área de Cardioloxía - Área de Hemodinámica Intervencionista, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
 
Publicación: 01/04/2024.
Prazas: 1