Prazas facultativo especialista de área de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Prazas facultativo especialista de área de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Resolución do 18 de xuño de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense Verín e O Barco de Valdeorras pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de tres prazas da categoría de facultativo especialista de área de cirurxía ortopédica e traumatoloxía para os servizos sanitarios de atención especializada de dita Xerencia.
 
Publicación: 06/07/2018
Prazas: 3