Facultativo especialista de Medicina preventiva e saúde pública

Facultativo especialista de Medicina preventiva e saúde pública

Resolución de 5 de abril de 2016 pola que se convoca a provisión, dun nomeamento de servizo determinado de facultativo especialista de área da especialidade de medicina preventiva e saúde pública.

Publicación:20/04/2016
Prazas:1