Diversas prazas de Facultativo Especialista de área.Xerencia Xestión Integrada de Ferrol

Diversas prazas de Facultativo Especialista de área.Xerencia Xestión Integrada de Ferrol

Resolución do 1 de setembro de 2017 da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se convoca para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario (Anatomía Patolóxica-Análises Clínicas-Anestesia e Reanimación-Anxioloxía e Cirurxía Vascular-Cirurxía Xeral e AD-Farmacia Hospitalaria-Hematoloxía e Hemoterapia-Microbioloxía e Parasitoloxía-Neurofisioloxía Clínica-Obstetricia e Xinecoloxía-Oftalmoloxía-Oncoloxía Médica-Radiodiagnóstico)
Publicación: 21 de novembro de 2017.
Prazas: 15