CONVOCATORIA SELECCIÓN TEMPORAL FEA AREA SANITARIA DE FERROL-2021

CONVOCATORIA SELECCIÓN TEMPORAL FEA AREA SANITARIA DE FERROL-2021

RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2021 da Xerencia da Área Sanitaria de Ferrol pola que se convoca, para vinculacion  temporal, por concurso de méritos, a cobertura de  diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada de dita xerencia(Anatomía Patolóxica-Aparello Dixestivo-Pediatría-Psiquatría).
Publicación: 9 de abril de 2021
Prazas:  4