Prevención de Condutas Adictivas

Prevención de Condutas Adictivas

servizo.jpg 

A prevención das condutas adictivas

As competencias atribuidas á Xunta de Galicia en materia de prevención de condutas adictivas están asignadas ao Servizo de Prevención de Condutas Adictivas, dependente da Subdirección Xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables.

 

Funcións do servizo

As funcións deste servizo, en virtude do establecido no Decreto 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade, son as seguintes:

  • Elaboración​, planificación e coordinación das actividades de prevención e control de trastornos adictivos.
  • ​​​A planificación e coordinación da actividade inspectora para o control da normativa referente ao consumo de tabaco, así como de todas aquelas actividades que así o requiran.
  • ​​En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

 

Localización e contacto

  • Complexo administrativo de San Lázaro s/n (Edificio Sergas). 15789 Santiago de Compostela
  • Tlf. 881 541 859, Fax 881 541 865