Obradoiro para coidadores e familiares de pacientes encamados: Labañou

Obradoiro para coidadores e familiares de pacientes encamados: Labañou

<
Título do Proxecto
Obradoiro para coidadores/familiares de pacientes encamados
<
Promotor/a
Soledad Herranz Martinez
<
<
Colectivo destinatario
Persoas coidadoras de pacientes inmobilizados/as
<
Obxectivos
  • Coñecementos básicos de alimentación
  • Medidas para previr úlceras por presión
  • Medidas para favorecer o benestar físico
  • Control de factores ambientais
<
Número de participantes previsto
12 persoas
<
Período de desenvolvemento
Último trimestre do 2019
<
Área xeográfica de Intervención
Servizo de Atención Primaria Labañou (A Coruña)
<
Pertinencia
Axudar aos coidadores para mellorar as súas condicións e coñecementos e compartir as súas preocupacións con outras persoas nas súas mesmas condicións.
<
Breve Descrición do Proxecto
Sesión de 2 horas con pequena exposición e posta en práctica dos cambios posturais e transferencias.