Obra e equipamento

Obra e equipamento

Dende o ano 2008, a Dirección Xeral de Saúde Pública, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, está a desenvolver a ampliación das instalacións e a dotación de equipamento de alta tecnoloxía do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Esta actuación está subvencionada nun 80% pola Unión Europea.