Tempada 2023-2024

Tempada 2023-2024

ENFERMIDADE MENINGOCÓCICA NA TEMPADA 2023/2024
 
(Dende o día 9 de outubro de 2023 ata o día 6 de outubro de 2024)
Datos ata ABRIL de 2024
 
A Enfermidade meningocócica ten dúas formas clínicas, a septicemia e a meninxite. O seu axente etiolóxico é a Neisseria meningitidis (meningococo), unha ​bacteria que se subdivide en diversos serogrupos.
202404MENINGOMAPA-1.png

Tempada: dende a semana 41 dun ano, ata a semana 40 do seguinte ano
 
202404MCASOS.png

 202404MFENECIDOS.png


 202404MENINGOSEMANA.png


Data da próxima actualización:  SETEMBRO 2024