Campaña coa vacina plana: 1996-97

Campaña coa vacina plana: 1996-97