Calendario 2011

Calendario 2011

Documentación correspondente ao calendario de vacinación infantil vixente no ano 2011.
Introdución da vacina antipneumocócica conxugada (estudo piloto) e da vacina difteria-tétano-tose ferina (dTpa) aos 6 anos de idade.