Calendario 2004

Calendario 2004

Documentación correspondente ao calendario de vacinación infantil vixente no ano 2004.
Substitución da vacina atenuada fronte á poliomielite de administración oral pola vacina inactivada de
administración parenteral.
Eliminación da quinta dose de vacina antipoliomielítica e modificación da pauta de vacinación fronte ao meningococo C.
Substitución da vacina DTP de componente Pertussis de célula completa que se administra na primovacinación
pola vacina DTP co compoñente Pertussis acelular.