Xefe/a de Sección de Neurorradioloxía

Xefe/a de Sección de Neurorradioloxía

Resolución do 30 de setembro de 2015 da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión do posto de Xefe/a de Sección de Neurorradioloxía

Publicación: 19/10/2015

Prazas: 1