Titulado superior (Medicina ou Farmacia ou Bioloxía ou Biotecnoloxía)

Titulado superior (Medicina ou Farmacia ou Bioloxía ou Biotecnoloxía)

Bases de contratación de persoal temporal para desenvolver labores de diagnose Citoxenética e ultrasecuenciación.
 
Publicación: 24/04/2014
Prazas: 2