Resolución pola que se publica a relación provisional de persoas aspirantes excluídas e de aspirantes admitidas con puntuación e número de orde (Actualización a 31/10/2020)

Resolución pola que se publica a relación provisional de persoas aspirantes excluídas e de aspirantes admitidas con puntuación e número de orde (Actualización a 31/10/2020)

Cargando