Resolución pola que se publica a relación definitiva de aspirantes excluídos(as) e de aspirantes admitidos(as) con puntuación (Actualización a 31/10/2020)

Resolución pola que se publica a relación definitiva de aspirantes excluídos(as) e de aspirantes admitidos(as) con puntuación (Actualización a 31/10/2020)

Cargando