Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras resolución de recursos administrativos [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras resolución de recursos administrativos [Actualización a 31/10/2019]

Só con efectos para a Quenda Libre.
 
Data de xeneración: 9 de abril de 2021.