Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras recursos administrativos e cambios de área por motivos de conciliación da vida familiar e laboral

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras recursos administrativos e cambios de área por motivos de conciliación da vida familiar e laboral

Só con efectos para a quenda de Selección Temporal
 
Data de efectos: 26 de outubro de 2018.