Relación definitiva de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Quenda de Promoción profesiona)

Relación definitiva de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Quenda de Promoción profesiona)