Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Traballador(a) social [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Traballador(a) social [Actualización a 31/10/2019]