FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR

2 de Setembro de 2019

Resolución do 26 de agosto de 2019 da Dirección Xerencia de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios pola que se convoca, para vinculación temporal a cobertura dunha praza da categoría de Facultativo Especialista en Medicina Nuclear.