Xefe/a de Área de Sangue, Compoñentes Sanguíneos e Hemoderivados

Xefe/a de Área de Sangue, Compoñentes Sanguíneos e Hemoderivados

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020 pola que se convoca a provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefe/a da Área de Sangue, Compoñentes Sanguíneos e Hemoderivados