Xefe/a da Sección de Doazón e Xestión de Colectas

Xefe/a da Sección de Doazón e Xestión de Colectas

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2020 pola que se convoca a provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefe/a da Sección de Doazón e Xestión de Colectas