Concurso traslados médico xeral

Concurso traslados médico xeral

Concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario da categoría de médico/a xeral do Centro de Transfusión de Galicia (na actualidade Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos)