Lista provisional de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Técnico(a) Superior de prevención de riscos laborais [Actualización a 31/10/2017]

Lista provisional de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Técnico(a) Superior de prevención de riscos laborais [Actualización a 31/10/2017]