Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras recursos administrativos - Tecnico(a) en coidados auxiliares de enfermaría [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras recursos administrativos - Tecnico(a) en coidados auxiliares de enfermaría [Actualización a 31/10/2019]

Data de efectos: 11 de decembro de 2020.
 
Só con efectos para a Quenda Libre.