Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación tras recursos administrativos - Enfermeiro(a) especialista en saúde mental

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación tras recursos administrativos - Enfermeiro(a) especialista en saúde mental

Só con afectación á quenda de Promoción Profesional Temporal.
 
Data de efectos: 20 de decembro de 2017.