Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación tras recursos administrativos - Enfermeiro(a)

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación tras recursos administrativos - Enfermeiro(a)

Só con efectos para a quenda de Selección Temporal
 
Data de efectos: 23 de xaneiro de 2018.