Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras resolución de recursos contencioso-administrativos / Médico(a) asistencial do 061 [Actualización a 31/10/2018]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras resolución de recursos contencioso-administrativos / Médico(a) asistencial do 061 [Actualización a 31/10/2018]

Data de efectos: 29 de maio de 2020.