Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Técnico(a) especialista de sistemas e tecnoloxías da información [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Técnico(a) especialista de sistemas e tecnoloxías da información [Actualización a 31/10/2019]