Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Enxeñeiro(a) Técnico(a)

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Enxeñeiro(a) Técnico(a)